SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

27/03/2018 - De Groene Waterman : Leesgroep Het Kapitaal van Karl Marx

Sinds de economische crisis die in 2007 in de VS losbarstte en vervolgens over heel de planeet uitdijde, is de interesse voor de analyse van Marx aanzienlijk aangewakkerd. Bij de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Marx kunnen we vaststellen: Marx is niet dood. Dus zetten we Het Kapitaal opnieuw op de agenda van onze leesgroep.

Het Kapitaal is niet altijd gemakkelijk te lezen en zeker de eerste hoofdstukken zijn erg compact. Niet iedereen is vertrouwd met de klassieke economie en met de van filosofie en hegelianisme doordrongen gedachten van Karl Marx. Maar na de eerste hoofdstukken vind je als lezer ook heel toegankelijke en zelfs vlot leesbare passages, zoals over de strijd voor arbeidsduurvermindering, de werkloosheid, de initiële en voortdurende verrijking van de kapitalisten.

Marx zelf verontschuldigde zich: “Ik kan hier niets aan doen, behalve de op waarheid beluste lezers waarschuwen en wapenen. Er is geen gemakkelijke toegang tot de wetenschap en enkel diegenen die zich niet laten afschrikken door de moeizame beklimming langs de vele slingerende wandelpaadjes, maken kans de schitterende toppen te bereiken”.

Dat kunnen we alleen maar beamen. Wie de moeite doet om even door te zetten, wordt beloond met een buitengewone diepgaande en daardoor nog steeds actuele analyse van het kapitalisme, en krijgt gratis als surplus een boeiende geschiedenisles over het ontstaan van het kapitalisme plus een flinke dosis marxiaanse sarcastische humor…

Het doel van de leesgroep is uiteraard Het Kapitaal lezen. Samen proberen we wat we hebben gelezen te verduidelijken, onder andere door verbanden te leggen met de eenentwintigste eeuw, de diepgang en bruikbaarheid van Marx’ analyse te testen.

De leesgroep wordt begeleid door Jan Vranken en Luc Lever.

Jan Vranken is emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen vooral bekend door zijn studies over armoede en stedelijke problemen. Kijkt ernaar uit om, na vele jaren, terug in Marx en in het bijzonder in Het Kapitaal te duiken.

Luc Lever is medewerker van IMAST (Instituut voor Marxistische Studies, en lesgever op de Marxistische Universiteit www.marx.be), bekend om zijn didactische aanpak.

Praktisch

We beperken ons in deze leesgroep tot deel I van Het Kapitaal. We verdeelden het boek over vier avonden, telkens van 19.30 uur tot 22 uur:

27 maart Waar, Waarde, Geld en Kapitaal afdeling I en II hoofdstuk 1 tot 4
17 april Meerwaarde afdeling III en IV hoofdstuk 5 tot 13
8 mei Meerwaarde en loon afdeling V en VI hoofdstuk 14 tot 20
12 juni De accumulatie van het kapitaal afdeling VI hoofdstuk 21 tot 25

Hoewel we ervan uitgaan dat de deelnemers het boek helemaal lezen, willen we voor elke sessie een paar sleutelpassages aanduiden:

eerste sessie:

  • hoofdstuk 1 sub 1, 2 en 4 (pagina 37-47 en 69-81)
  • hoofdstuk 4 (pagina 139-165)

tweede sessie:

  • hoofdstuk 5, 6 en 7 sub 1 (pagina 169-207)
  • hoofdstuk 10 (pagina 295-303)
  • hoofdstuk 13 sub 2-5 (pagina 362-369)

derde sessie:

  • hoofdstuk 14 en 15 (pagina 475- 495)
  • hoofdstuk 17 (pagina 503-517)

vierde sessie:

  • hoofdstuk 22 sub 1-3 (pagina 547-565)
  • hoofdstuk 23 sub 1-4 (pagina 578-611)
  • hoofdstuk 24 sub 1 (pagina 671-673) en sub 6-7 (pagina 702-716)

De leesgroep is gratis, vooraf inschrijven verplicht via groenewaterman@groenewaterman.be (het aantal plaatsen is beperkt). Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgelegde delen op voorhand grondig gelezen hebben en de vier sessies aanwezig kunnen zijn. Voorkennis is niet vereist

Afspraak :  Dinsdag 27 maart om 19.30u. bij De groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen, 03/232.93.94

Oudere berichten

Meer berichten