SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

16/12/2017 - De Groene Waterman : Boekpresentatie - De binnenkant van het beeld - Nele Wynants

Inleiding door auteur Nele Wynants. 
Aansluitend leest actrice Maya Sannen (Fernweh) voor uit 'de Bacchanten' van Euripides en 'Taferelen uit Italië' van Charles Dickens. 

Het boek is te koop met een eenmalige korting van 30%.

De presentatie gebeurt in samenwerking met MER PaperKunsthalle en het Research Centre for Visual Poetics (Universiteit Antwerpen).  

Inschrijven kan via groenewaterman@groenewaterman.be

DE BINNENKANT VAN HET BEELD. Immersie en theatraliteit in de kunsten. Door Nele Wynants
Opmaak Marie Wynants (www.achttien.eu)
Uitgever MER Paperkunsthalle (www.merpaperkunsthalle.org)
ISBN 978 94 9232 167 1


Je laten meevoeren op een zee van geluiden, overspoeld worden door beelden of meegetrokken worden in een verhaal, dat is even vergeten waar je werkelijk bent. Immersie is de sensatie die je ervaart wanneer je kopje-onder gaat in een andere wereld. Die ervaring is het domein van de kunsten. De toeschouwer, lezer of luisteraar levert zich over aan de verbeelding en is zich van die overgave ook bewust. Ook wie hedendaags theater bijwoont, beleeft vaak een immersieve ervaring die aanspraak maakt op alle zintuigen. Deze voorstellingen balanceren op het scherp van performance, video- en installatiekunst en zetten de toeschouwer centraal in een zintuiglijk spel. 

Dit boek biedt inzicht in de immersieve ervaring van de toeschouwer in het hedendaagse podiumlandschap, en herkent hierin sporen uit het verleden. Immersie is immers van alle tijden, en van alle media. Aan de hand van historische voorbeelden van immersieve kunst voert de auteur een pleidooi voor een sterk ervaringsgericht begrip van het kijken. Ze maakt inzichtelijk hoe immersie in kunst een dubbelzinnige ervaring is waarbij het visuele en het tactiele altijd al met elkaar verbonden zijn. Immersieve kunst speelt met de grenzen tussen feit en fictie, afstand en nabijheid, overgave en kritisch bewustzijn en zet de toeschouwer aan de binnenkant van de theatrale enscenering. Deze theatrale beeld- en verteltechnieken zien we al in Romeinse villa's en barokke plafondschilderingen alsook in vroegmoderne shows met toverlantaarns, grootse panorama's en in digitaal theater. Door deze evolutie te verbinden aan wetenschappelijke bevindingen over empathie, verbeelding en vertelling, toont de auteur hoe veranderlijk en tegelijk bestendig immersieve ervaringen zijn

Afspraak : Zaterdag 16 december om 16u. bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen, 03/232.93.94

Oudere berichten

Meer berichten