SLIMME LEZERS KIEZEN VOOR DE ONAFHANKELIJKE BOEKHANDEL EN ZE HEBBEN DAAR GOEDE REDENEN VOOR

10/09/2016 - Boekhandel De groene waterman : Leesgroep: lectuur van Hegel

In deze leesclub staat één van de meest beroemde voorwoorden centraal uit de Westerse filosofie, namelijk het Voorwoord van Hegel tot de Fenomenologie van de Geest

Belang van de tekst:
In dit Voorwoord zet Hegel allereerst uiteen waarom voorwoorden ongeschikt zijn voor de filosofie. Vervolgens schetst hij op onnavolgbare wijze wat volgens hem filosofie als “wetenschappelijk systeem van de waarheid” inhoudt.
Hierbij komen aan bod: Hegels fundamentele kritiek op de Romantiek en de Verlichting, het dialectisch denken als zelfbeweging van de Geest, waarin met name vanuit de onmiddellijkheid en de abstracte algemeenheid de Geest via zijn noodzakelijke zelfvervreemding of verscheurdheid in zichzelf terugkeert in het eindstadium van de Absolute Geest.  De tekst is een scharniertekst die een inzicht biedt dat als het ware - in positieve of negatieve zin - de gehele Westerse filosofie raakt. 

Bredere opzet:
In de bijeenkomsten wordt onder deskundige leiding van filosoof Antoon Van den Braembussche aan een close reading gedaan van de tekst. De bespreking is allereerst gericht op de vraag naar de betekenis van de tekst. Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan de manifeste maar ook aan de impliciete betekenis: aan datgene wat als het ware stilzwijgend wordt voorondersteld. Of met andere woorden: de intertekstuele ruimte waarin de tekst fungeert. In derde instantie wordt ook gekeken naar de implicaties van de tekst voor de (huidige) filosofie in het algemeen. 

Tijdens een bijeenkomst wordt maar enkele bladzijden gelezen en besproken. Het plezier van de tekst, de diepgang van de lectuur, de open en dynamische uitwisseling van gedachten staan hierbij voorop.

De bijeenkomsten vinden vanaf september telkens de 2de en de 4e zaterdag van de maand plaats. De data zijn dus:

  • 10 september
  • 24 september
  • 8 oktober
  • 22 oktober
  • 12 november
  • 26 november
  • 10 december
  • 24 december

Een filosofische voorkennis strekt tot aanbeveling.
Deze leesgroep is gratis. Maximum 10 deelnemers, graag inschrijven via groenewaterman@groenewaterman.be.

Afspraak : Zaterdag om 11u. bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen, 03 232 93 94

Oudere berichten

Meer berichten